Welkom bij de Oudervereniging

Het Murmellius Gymnasium heeft een actieve oudervereniging die betrokken is bij diverse onderwijs- en sociale activiteiten. Lees hieronder alles over wat de oudervereniging doet en op welke manier je als ouder kunt bijdragen aan deze bijzondere vereniging.

Rol van de Oudervereniging
De oudervereniging heeft verschillende rollen op school.

Ouders voor ouders
De oudervereniging geeft informatie aan ouders van huidige en toekomstige leerlingen informatie over de school vanuit het perspectief van de ouder. Bijvoorbeeld door op de jaarlijkse Open Dag de ouderstand te bemensen en vragen te beantwoorden van bezoekende ouders.

Organisatie
De oudervereniging organiseert samen met de schoolleiding de Open Dag en de diploma-uitreiking

Jaarlijks wordt ook een thema-avond gehouden over een actueel en aansprekend onderwerp. Zoals bijvoorbeeld: "Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen."

Subsidies
Er zijn tal van initiatieven van docenten en leerlingen die niet altijd volledig gefinancierd kunnen worden door de school. Hier kan de oudervereniging bijspringen. Vanuit de vrijwillige ledenbijdrage is het de afgelopen jaren mogelijk geweest een financiële bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de introductiedagen voor alle klassen en door vakgroepen Engels en Geschiedenis georganiseerde excursies naar Ieper voor klas 3.

Bijdragen aan de Oudervereniging
Iedere ouder/verzorger met een kind op het Murmellius Gymnasium (inclusief Intermezzo!) is automatisch lid van de oudervereniging. Daar hoeft u niets voor te doen!

Wilt u een actieve bijdrage leveren, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Doen
Wilt u helpen met de organisatie van de Open Dag, de diploma-uitreiking of de thema-avond?

Bent u goed in het schrijven van teksten en vindt u het leuk om te helpen met de promotie van de oudervereniging en haar activiteiten via de website, nieuwsbrief of e-mails?

Ziet u andere mogelijkheden om de oudervereniging een bloeiende organisatie te laten zijn?

Neem dan vooral contact met de oudervereniging via ouderraad@murmellius.nl.

Bestuur
Er is ook nog plek in het bestuur van de oudervereniging. Dit bestuur, de ouderraad, bestaat op dit moment uit 4 personen met kinderen uit diverse klassen (1, 2, 3 en 5).

  • Ester Splinter - Voorzitter
  • Kim Wardenaar - Secretaris
  • John Kloos - Penningmeester
  • Astrid de Groot - Lid

In het bestuur is nog plek voor 4 leden! Alle leden van de oudervereniging kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het bestuur.

De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Dit zijn zowel vergaderingen op het Murmellius als online-vergaderingen.

Alle vergaderingen zijn trouwens openbaar en kunnen dan ook altijd bijgewoond worden door leden van de oudervereniging.

Financieel
Als lid van de oudervereniging wordt u ook uitgenodigd om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren van 20 euro per kind. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Neem contact op

  • Heeft u na het lezen nog vragen over de oudervereniging en haar activiteiten?
  • Wilt u de school van uw kind op een andere manier leren kennen door mee helpen bij activiteiten van de oudervereniging?
  • Wilt u meebeslissen over subsidieaanvragen door deel te nemen in het bestuur?

Laat het ons weten op ouderraad@murmellius.nl!