Aanmeldprocedure Intermezzo

Mochten er vragen zijn omtrent het Intermezzo, dan mag u contact opnemen met Sandra Kerkhof: kerkhof@murmellius.nl

Wijze aanmelding Intermezzo:
1. Ouders vullen online het aanmeldformulier in en plannen een datum voor het intakegesprek in de agenda.

2. Multidisciplinair overleg (MDO-T) met de ouders, de leerling en iemand van de basisschool (groepsleerkracht en/of intern begeleider).  Tijdens het gesprek willen we de motivatie voor de aanmelding van de leerling, de ouders en de basisschool ontdekken.  Waarom niet groep 8? Wat wil het kind leren, waar heeft het kind zin in? Waarom niet gewoon een brugklas? Wat vinden ouders belangrijk? Wat heeft hun kind nodig om aan het VO te kunnen beginnen?

3. Naast dat gesprek vragen we bij de basisschool informatie op, zoals het TOP-dossier, LVS gegevens, eventuele IQ-tests. Ook wordt de groepsleerkracht gevraagd om de ZO-observatievragenlijst in te vullen.

4. Als betrokkenen menen dat Intermezzo het meest passend is, dan kan de leerling aangemeld worden voor de Commissie van Toewijzing (CvT) Intermezzo. De CVT Intermezzo besluit uiteindelijk of de leerling geplaatst kan worden. De CvT komt bijeen op 25 januari 2024 en 12 maart 2024. Binnen twee weken na deze data krijgen ouders bericht over de beslissing.

5. Voor de leerlingen die gaan starten in Intermezzo volgt dan de echte inschrijving bij ons op school.

De kans dat er meer kinderen en ouders aanmelden dan er plek is, is groot. Het is daarom raadzaam een alternatief te hebben; dat kan groep 8 zijn, maar ook een reguliere brugklas. 

-

Onze Open Dag op 19 januari bezoeken is een goed idee, alsmede de Open lesmiddag op 7 februari. De leerlingen kunnen dan een beeld krijgen van de school, misschien voor de periode na Intermezzo.

Informatie basisschool contactpersoon:

De basisschool dient achter de aanmelding op het Intermezzo te staan. Als contactpersoon van de basisschool wordt u middels een e-mail op de hoogte gesteld van de aanmelding. We vragen de contactpersoon van de basisschool om een ZO obsevatieformulier in te vullen voorafgaand aan het intakegesprek. Dit formulier vind u hieronder.

ZO observatieformulier

Intermezzo intake

Meld je via deze link aan voor een intakegesprek voor Intermezzo.