Begeleiding

Mentoraat
De mentor heeft een centrale rol in de begeleiding van de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Ons mentoraat is gestoeld op de gedachte dat elke leerling aandacht van een mentor verdient, ongeacht cijfers of gedrag. Een mentor is er vanzelfsprekend om een leerling te helpen bij problemen maar zijn  belangrijkste rol is in regelmatig contact met zijn leerlingen de juiste vragen stellen. In leerjaar twee, drie en vier is er een wekelijkse mentorles en in de brugklas zijn er twee mentorlessen per week. In deze lessen is er aandacht voor positieve groepsvorming, voor het aanleren van studievaardigheden en voor allerlei zaken die voor de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk zijn. Ook helpt de mentor de leerlingen bij het plannen van het werk voor de toetsweken. In de vijfde klas is het mentoraat meer gericht op individuele gesprekken en in de zesde klas kiezen de leerlingen zelf hun mentor.

Counselors, vertrouwenspersonen en ondersteuningscoördinator
Leerlingen die kampen met sociaal-emotionele problemen die een langduriger of meer specifieke aanpak vereisen kunnen zich wenden tot onze counselors: Marina Kuipers en Danielle Pronk. Het is mogelijk dat een leerling door zijn mentor naar de counselor doorverwezen wordt.


Voor leerlingen in de onderbouw die  kampen met faalangst is er een faalangstreductietraining. Voor alle zaken die een leerling in volledige vertrouwelijkheid wil bespreken zijn er de vertrouwenspersonen. Dit zijn Bob Hopman, Maike Smelt en Robin van Kempen. Ook ouders kunnen zich tot hen wenden op het moment dat ze een signaal van zorg willen afgeven. 

Alle vormen van ondersteuning worden gecoördineerd door Laura Zijlma, onze ondersteuningscoördinator. Zij is ook coördinator taalproblemen, ze verzorgt de remedial teaching en zij is verantwoordelijk voor het dyslexiebeleid. Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring zijn er bepaalde vormen van ondersteuning mogelijk. Die vindt u in het ondersteuningsprofiel op onze website. In dit ondersteuningsprofiel wordt eveneens beschreven wat wij wel en niet kunnen met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen in het kader van het passend onderwijs.

Voor leerlingen die een gediagnosticeerde gedrags- of aandachtstoornis hebben is er de trajectgroep. Uw zoon of dochter wordt in deze groep begeleid door Laura Zijlma in het aanleren van de juiste handvatten en vaardigheden om succesvol in het reguliere onderwijs te kunnen functioneren. Deze trajectgroep brengt geen extra kosten met zich mee maar wordt bekostigd vanuit ons samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u de website bezoeken: www.swvnk.nl.

Begaafdheid
Onze school beschikt over een ECHA-coach, Laura Zijlma, die gespecialiseerd is in het ondersteunen van hoogbegaafde leerlingen. Zij zijn niet zozeer verantwoordelijk voor directe ondersteuning maar veeleer voor het maken van een goed plan van aanpak voor uw zoon of dochter. Vermoedt u dat uw zoon of dochter ondersteuning nodig heeft in het omgaan met zijn of haar begaafdheid, neemt u dan contact op met Laura Zijlma. Voor meer informatie over de ECHA-coaches kunt u de website van de Universiteit Nijmegen bezoeken: https://cbo-nijmegen.nl/echa-opleiding.

Hulp bij het schoolwerk
Voor leerlingen in de onderbouw bestaat de mogelijkheid een training in studievaardigheden voor bepaalde vakkenclusters te volgen. Het draait in de trainingen om begeleiding in aanpak van het huiswerk: het zogenoemde ‘leren leren’. De lessen worden volgens een nader te bepalen rooster tijdens de achtste uren van de dag aangeboden. De trainingen worden gegeven door vakdocenten, soms ondersteund door bovenbouwleerlingen. De coördinatie van de lessen is in handen van Jeannette Zuidema. U kunt haar bereiken via het e-mailadres: tsv@murmellius.nl.

Inclusiviteit
Op het Murmellius Gymnasium hebben wij een GSA (Gender and Sexuality Alliance). Niet alleen is dit een safe-space voor iedereen, maar in het bijzonder voor LGBTQIA+ leerlingen en een ieder met vragen. Bij de GSA is er ruimte om over uiteenlopende onderwerpen te praten, waaronder gender en seksualiteit. Ook organiseren we evenementen zoals Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag van december). De GSA komt elke maandag bij elkaar in 206 vanaf 15:10 uur. Voor meer vragen kan je terecht bij onze Instagram: @gsamurmellius of via ons e-mailadres: gsamurmellius@gmail.com

Ik ben een leerling met een vraag over

Ondersteuning en hulp bij het leren

Hiervoor kun je terecht bij je mentor

Er zijn meerdere mogelijkheden:

  1. Steunlessen
  2. Bijles
  3. Training leren leren
  4. Studiebegeleiding
Onderwijs (algemeen)

Hiervoor kun je terecht bij de betreffende conrector:

Medische problemen, lichamelijke verzorging en zorgen over thuissituatie

Je kunt hiervoor terecht bij je mentor.

De mentor zoekt contact met de ondersteuningscoördinator

Persoonlijke problemen waardoor je ontwikkeling vastloopt

Je kunt hiervoor terecht bij je mentor óf de counselor

counselor@murmellius.nl 

kamer 203b

Vertrouwelijke zaken

Je kunt hiervoor terecht bij je mentor óf een van de vertrouwenspersonen:

Ook kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Ik ben een ouder met een vraag over

Ondersteuning

Hiervoor kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter

Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot begeleiding en ondersteuning:

  • Steunlessen
  • Bijles (a €8,- per les)
  • Training leren leren
  • Studiebegeleiding
Medische- en/of sociaalemotionele ontwikkeling

U kunt hiervoor terecht bij de mentor van uw zoon/dochter

De ondersteuningscoördinator zal erbij betrokken worden om de juiste ondersteuning te bieden. 

Vertrouwelijke zaken zoals (on)veiligheid - thuis en op school

U kunt hiervoor terecht bij de mentor van uw zoon/dochter óf rechtstreeks contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen

Ook kunt u contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon.

 

Onderwijs (algemeen)

Hiervoor kun je terecht bij de betreffende conrector: