Het Decanaat

Het decanaat van het Murmellius Gymnasium helpt leerlingen bij het maken van keuzes en het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Dat doen we door het organiseren van activiteiten en door het voeren van gesprekken. Iedereen die een vraag op dit gebied heeft, is van harte welkom: zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers. Op deze pagina’s informeren we over wat we precies doen en geven we achtergrondinformatie waar je zelf mee aan de slag kunt.

Keuzemomenten
Op school zijn er twee grote keuzemomenten: de profielkeuze in de derde en vierde klas (dat beschouwen we als één blok) en de studiekeuze in de eindexamenklas. Die keuzes komen niet uit de lucht vallen. Goede keuzes maak je namelijk door het opdoen van ervaringen, experimenteren en (zelf)kennis vergaren. Dat is iets waar je je hele schooltijd mee bezig kunt zijn. Daarom proberen we aan deze onderwerpen via de lessen en het mentoraat in elk leerjaar aandacht aan te geven, zodat het eenvoudiger is om te kiezen als de grote momenten aanbreken.

LOB
Deze begeleiding wordt LOB genoemd: loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Elke middelbare school moet daar aandacht aan geven, maar mag dat op zijn eigen manier doen. Het Murmellius Gymnasium vindt het een belangrijk onderdeel van je schooltijd. We willen jullie niet alleen met een diploma de wijde wereld in sturen, maar ook met een rugzak vol zelfvertrouwen, zodat je na het Murmellius succesvol je weg kunt vervolgen. Dat is ook de reden dat er op school zoveel extra activiteiten zijn, zoals de redactie van Interpres, deelname aan IMUNA en het plusproject Castalia voor de onderbouw.

Mentoren
Het Murmellius heeft er voor gekozen om mentoren het eerste aanspreekpunt te laten zijn voor leerlingen. Dat geldt zowel voor gesprekken over je cijfers, over persoonlijke problemen als over studievaardigheden. Maar ook voor vragen over je keuzes en alles wat daarmee samenhangt. Als een mentor er niet uitkomt, dan kan hij je doorverwijzen naar de decaan. In principe werkt de decaan dus meer op de achtergrond, maar als je wilt, dan kun je ook zelf direct naar hem of haar toe gaan en je vraag stellen.

Contact
Je kunt langs lopen in kamer 109 of een mail sturen: decaan@murmellius.nl. Met de decaan kun je spreken over alles wat met keuzes of persoonlijke ontwikkeling te maken heeft: je profiel, je studiekeuze, studeren in het buitenland, een tussenjaar, een eigen bedrijf, als je meer inzicht wilt krijgen in je talenten of je moet een sollicitatiebrief schrijven.

De decaan van het Murmellius is de heer Leo Molenaar. Hij is op de hierboven genoemde manier te bereiken en is meestal aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag (anders hangt er een briefje op de deur).

Vrij vragen voor studiekeuze
Als je deel wilt nemen aan studiekeuzeactiviteiten en deze vallen onder lestijd, dan kan je daarvoor vrij vragen door het formulier op de website in te vullen, het door je ouders te laten ondertekenen (als je nog geen 18 bent) en het in te leveren bij je decaan. Let op: dat doe je een week voor de betreffende datum! Het formulier vind je hier.