Wat is een maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is een vorm van buitenschools leren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op het Murmellius Gymnasium konden vierdeklassers (en derdeklassers) zo’n stage doen. Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de stage ook op het Murmellius Gymnasium niet meer verplicht. Verslagen van stages die in voorgaande schooljaren of in de eigen tijd zijn uitgevoerd kunnen worden opgenomen in het plusdocument.

Het plusdocument is een initiatief van de VO-Raad (de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs) en de Rijksoverheid om te stimuleren dat leerlingen op school iets extra's doen. De verwachting is dat een goed gevuld plusdocument de aanmelding van leerlingen bij een Hogeschool of Universiteit kan ondersteunen.

Denk bij maatschappelijke stages bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk voor:
  • senioren (bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis)
  • mindervaliden
  • zieken
  • kinderen (bijvoorbeeld in naschoolse opvang of hockeytraining)
  • hulpbehoevenden (bijvoorbeeld bij het Leger des Heils of door middel van een geldinzamelactie voor een goed doel)
  • dieren
  • natuurorganisaties
  • culturele organisaties
  • wijk- en buurthuizen
  • school