Tussenjaar

Een tussenjaar nemen is de laatste jaren steeds populairder geworden, met name sinds de invoering van het leenstelsel. Er zitten veel positieve effecten aan een tussenjaar (vaak worden leerlingen veel zelfstandiger en zelfverzekerder van een tussenjaar), maar helaas ook enkele negatieve (eenzaamheid, verveling).

Uit onderzoek blijkt dat het succes van een tussenjaar voor een groot deel wordt bepaald door de invulling die aan een tussenjaar wordt gegeven. Het vooraf maken van een plan kan de risico’s beperken, evenals je goed laten voorlichten. Een onafhankelijke organisatie die zich daarvoor inzet is het TussenjaarKenniscentrum: https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/. Hun website staat vol met tips, ervaringen, inspiratie en onderzoeken. Van harte aanbevolen als startpunt om je te oriënteren op een tussenjaar.

Op het Murmellius wordt jaarlijks een workshop Tussenjaarplan georganiseerd, voor leerlingen uit klas 5/6 en hun ouders. Daarin krijg je veel informatie over het tussenjaar. Ook beantwoorden leerlingen en hun ouders gedurende de workshop enkele vragen, waarover ze aan het eind met elkaar in gesprek gaan. Zodra de workshop wordt gegeven, krijg je vanzelf een uitnodiging in je schoolmail.