Honours en Olympiades

Honours Programma Gymnasia (HPG) (klas 4, 5 en 6)

Het Honours Programma Gymnasia is een verdiepings- en verbredingsprogramma voor bovenbouwleerlingen van de zelfstandige gymnasia dat in de zesde klas wordt afgesloten met een examen en vermeld wordt in het plusdocument. 

In het HPG werkt de leerling honderd uur per jaar aan een zelf opgezet project dat voort kan borduren op een schoolvak, maar ook helemaal daarbuiten kan liggen en bijvoorbeeld creatief, zakelijk, organisatorisch of filantropisch van aard kan zijn. Het HPG is bedoeld voor leerlingen die zich breed willen ontwikkelen in een project waar ze gepassioneerd voor kunnen raken. 

De deelnemende leerlingen krijgen een begeleider toegewezen en mogen naar eigen inzicht een aantal lesuren missen om aan hun project te werken. Er zijn een aantal gezamenlijke werkmiddagen per jaar, en jaarlijks is er een landelijke leerlingendag.

Leerlingen worden toegelaten tot het programma na selectie door het Murmellius. 

Aanmelden kan bij dhr. Stein

Castalia (klas 1, 2 en 3)

Castalia is een soort plusurenproject voor de onderbouw. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen werken tijdens lesuren aan een zelfgekozen project. Ze kunnen elke week een aantal lesuren vrij krijgen om aan hun project te werken. Voorbeelden van projecten waren een eigen muziekalbum maken, een manga (Japanse strip) tekenen of erachter komen hoe je in de Tweede Kamer komt. De leerlingen moesten een product opleveren, dat van alles mag zijn behálve een werkstuk of presentatie.  De eerste lichting kwam met bijv. een heel muziekalbum op Spotify en een zelfgemaakte manga. 

BIOLOGIE OLYMPIADE (klas 1, 4, 5 en 6)
Waarom zou je meedoen aan de Biologie Olympiade? Daar zijn genoeg goede redenen voor! Of je nu wilt verkennen of jij biologie leuk vindt, of meer biologie wilt ontdekken, of je jezelf wilt uitdagen in hoeveel je weet en kunt, bij de Olympiade zit je goed. Klik hier voor meer informatie: 

              Onderbouw:  januari – februari

              Bovenbouw: december

Aanmelden kan bij mevr. De Ronde

WISKUNDE OLYMPIADE (klas 4 en 5)
Wil je je meten met de besten? Dan kun je deelnemen aan de Wiskunde Olympiade. Voor Wiskunde- D-leerlingen is de deelname dan ook verplicht en is er een bonus te verdienen als ze de volgende ronde bereiken. Overige leerlingen kunnen zich vrijwillig aanmelden. Alle wiskundedocenten zullen tegen die tijd tegen hun leerlingen zeggen dat ze mee mogen doen. Enige voorwaarde is dat je op dat tijdstip geen proefwerk of een excursie van een ander vak hebt.

W4KANGAROO (klas 1, 2, 3, 4 en 5)

Iedereen doet in de eerste klas automatische mee met de leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Overige leerlingen kunnen zich vrijwillig aanmelden mits de Kangarootoets op een moment gepland staat waarop  je een toets of een excursie van een ander vak hebt.

Iedereen krijgt na afloop een certificaat met daarin een aantal prijsvragen. De beste leerlingen uit klas 1 en 2 worden uitgenodigd voor de Junior Wiskunde Olympiade (JWO) en de vijf beste leerlingen van klas 3 t/m 5 verdienen een uitnodiging voor de Nationale Wiskunde olympiade

              Wiskunde olympiade:  januari

              W4Kangaroo:  maart
Aanmelden kan bij dhr. Meijer

SCHEIKUNDE OLYMPIADE (klas 5 en 6)

We doen elk jaar mee aan de scheikunde olympiade  voor geïnteresseerden uit klas 5 en 6 (en exceptionele leerlingen  uit klas 4. In het schooljaar 2018/19 hadden we met Anna een heuse nationale kampioene (daarnaast  werd ze 3e op de internationale editie van 2019 in Parijs). 

NATUURKUNDE OLYMPIADE  (klas 2, 3, 5 en 6)

Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw is het mogelijk om mee te doen met de Natuurkunde Olympiade. De opgaven zijn best uitdagend maar als je natuurkunde een beetje leuk vindt juist erg leuk. Net als bij scheikunde is het bij uitzondering soms ook mogelijk om al in klas 4 deel te nemen aan de olympiade van de bovenbouw.

 IJSO (Klas 3 en 4)
Voor bèta talenten uit klas 3 (en enkele uit klas  4) doen we jaarlijks mee aan de IJSO (International Junior Science Olympiade). Deze olympiade bestaat uit kennisvragen van alle biologie-, scheikunde- en natuurkundetheorie van de onderbouw. Behoor je tot de 10% beste leerlingen van Nederland? Dan ontvang je na afloop een certificaat. De afgelopen jaren hebben regelmatig talenvolle Murmellianen het landelijke of zelf het mondiale toernooi bereikt. Achteraf kijken zij met veel plezier terug op deze unieke ervaringen. 

 

EOES (Klas 5 en 6)

Ook hebben we dit schooljaar weer mee aan de European Olympiad of Experimental Science (EOES) voor teams uit klas 4 en 5 (praktisch werk in het veld van biologie, natuurkunde, scheikunde). Met de laatste deelname haddeb twee teams de regionale top bereikt, maar we mochten slechts één team afvaardigen naar de nationale finale. Ze wonnen deze editie en daarmee mochten ze in de internationale finale de Nederlandse ploeg vertegenwoordigen in Tsjechië. Het internationale eindtoernooi bestaat net als bij de IJSO uit een uitgebreid programma, waarbij de ontmoeting van leeftijdsgenoten uit andere landen minstens net zo belangrijk is als de competitie zelf.  Links in de video vind je een sfeerimpressie!

 

Eerste ronde(s)

              scheikunde olympiade    januari

              natuurkunde olympiade    januari

              IJSO:   maart

              EOES:   december

Meer informatie en aanmelden bij dhr. Van Sluis en mevr. Tol