Excursies en uitwisselingen

Klas 1 - In de eerste klas wordt een excursie georganiseerd naar het Tropenmuseum en naar Artis, beiden in Amsterdam. Ook gaan ze naar museum Kranenburgh en is er een rondleiding in villapark Meerwijck in Bergen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die in de reisweek (de week waarin de 3e klassen naar Limburg en de 5e klassen naar Rome gaan) van de school worden gepland.
Ook doet een gedeelte van de leerlingen mee met de jaarlijkse uitwisseling met het Collège Antoine de Saint-Exupéry in Pouzauges.
Klas 2 gaat aan het einde van het jaar naar Walibi. Tevens wordt voor klas 2 een excursie "Moderne kunst - versus - klassieke kunst" georganiseerd  naar verschillende musea en schouwburgen in Amsterdam. Ook voor de tweede klas worden verschillende activiteiten in de reisweek gepland.;
Klas 3 gaat op werkweek naar Limburg. Leerlingen bezoeken daar verschillende musea (Xanten, Natuurhistorisch museum, Bonnefanten museum, Romeinse Katakomben in Valkenburg) en hebben diverse vakgebonden buitenactiviteiten, zoals een geulwandeling, een bezoek aan de militaire begraafplaats in Margraten en een steenkolenmijn in Blegny, België.
Klas 4 – In klas 4 zijn de uitwisselingen met zusterscholen in Bergama (jaarlijks) en Tata (2-jaarlijks). Aan deze excursies doet slechts een gedeelte van de leerlingen mee.
Ook zijn er taalreizen naar Bath, Berlijn en Parijs.
Klas 5 gaat in oktober op Romereis. Vele ouders doen mee aan de spaarregeling om het relatief hoge bedrag gefaseerd bij elkaar te sparen. In het kader van Maatschappijleer wordt een excursie georganiseerd naar Den Haag (o.a. de Tweede Kamer).
Klas 6 – In klas 6 wordt een examenexcursie voor de Klassieke Talen georganiseerd. Tevens wordt een aantal keer een sportexcursie gedaan in het kader van de LO-lessen; bijvoorbeeld skiën op de kunstskibaan; handboogschieten etc.
 
In de bovenbouw komt het voor dat er (vak)excursies worden georganiseerd die aansluiten bij een keuzevak dat niet door alle leerlingen wordt gevolgd. Sommige excursies worden niet elk jaar gehouden. Om die reden zijn deze excursies niet in bovenstaand overzicht opgenomen.