Leerlingenraad

De leerlingen worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad die uit leerlingen uit zoveel mogelijk klassen en leerjaren bestaat. Aan het hoofd van de leerlingenraad staan vier leerlingen die het dagelijks bestuur vormen. Zo vaak als dat nodig
wordt geacht roept het bestuur vergaderingen bijeen die voor iedereen toegankelijk zijn. Tot de taken van de leerlingenraad behoort het behandelen van klachten, het participeren in sollicitatiecommissies voor docenten en het bespreken van voorstellen van leerlingen met de schoolleiding. Ook is de leerlingenraad een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding in het vaststellen en evalueren van beleid. Daarom is er structureel overleg tussen het bestuur van de leerlingenraad en de schoolleiding. Tot slot schrijft de leerlingenraad de verkiezingen voor de  leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad uit.

Het bestuur bestaat uit:

Deven Knaapen, Bram van der Meijden, Sam Rozema en Bouwe Houtzagers