DELF scolaire op het Murmellius 2023/2024

De sectie Frans biedt de mogelijkheid om een DELF examen af te leggen op het niveau B1 of B2. De DELF scolaire (Diplôme d’Études en Langue Française) examens zijn officiële Franse taalexamens die overal ter wereld worden afgenomen. Wanneer leerlingen voor het examen slagen, krijgen zij een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat overeenkomt met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa.

Waarom is het interessant om een DELF scolaire-diploma te behalen?

  • Het DELF- diploma is een pré voor internationale opleidingen, zoals European Law, International Business of Internationaal Recht.
  • Er bestaan DELF- diploma’s op verschillende niveaus (A2, B1 en B2). Een B2 diploma houdt in dat de beheersing van de Franse taal dusdanig goed is dat de leerling toegelaten kan worden op een Franse universiteit. Frankrijk is het derde keuzeland voor buitenlandse studenten, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
  • Voor wie geneeskunde wil gaan studeren en een plek bij Médecins Sans Frontières (Artsen Zonder Grenzen) ambieert, is het goed te weten dat de voertaal bij deze organisatie Frans is.
  • Het DELF- diploma is een officieel document met een internationaal erkend niveau. Het is heel nuttig voor als men in een Franstalig land gaat werken of als men contacten heeft met Franstalige landen. Frankrijk is voor Nederland, na Engeland en Duitsland, de meest belangrijke handelspartner.
  • Men spreekt Frans in 43 landen. Hetzij omdat het de moedertaal is, hetzij omdat het de officiële voertaal is en deze als meest belangrijke vreemde taal op school onderwezen wordt.

Examens in juni 2024

De examens zullen op twee verschillende plaatsen en dagen plaatsvinden:
Schriftelijk: Lezen, luisteren en schrijven op woensdag 5 juni 2024 om 09:00 uur op het Murmellius Gymnasium. 
Mondeling: Spreken op zaterdag 8 juni niveau B1 en op zaterdag 15 juni niveau B2 (waarschijnlijk in Amsterdam)

Media
  • Banner 7